Kontaktirajte nas za več podrobnosti

Odkup lesa

V zadnjem času se vse več lastnikov manjših gozdov (v zasebni lasti) odloča za prodajo lesa. Večinoma opravijo sečnjo sami.

Ob vnaprejšnjem dogovoru za odkup jim svetujemo razrez na primerne dolžine ter pravilno sortiranje že na rampnem prostoru ob gozdni cesti. S pravilnim krojenjem lesa se lahko dosežejo višje cene odkupa. Odkupujemo tudi stoječi les – odkup na panju. Vse izmere opravi naš delavec ob prisotnosti lastnika, ki takoj prejme preko dlančnika in tiskalnika specifikacijo, ki jo lahko preveri in strinjanje potrdi s podpisom. Izmera je preko elektronskih poti takoj poslana našemu delavcu v obračun. Sledljivost lesa je tako zagotovljena stranki, ki les prodaja, nam, ki ga prepeljemo in končnemu kupcu. Pomembno pa je za nas tudi prijazno gospodarjenje in raba naravnih virov, ki jih daje gozd - k temu spodbujamo tudi lastnike gozdov, da koristijo pomoč Zavoda za gozdove, ki je dostopna brezplačno.

Aktualne cene lesa v Sloveniji se gibajo glede na cene kupcev v sosednjih državah (Avstrija in Italija). Vsekakor se trudimo biti konkurenčni, zato sodelujemo tudi z ostalimi večjimi odkupovalci lesa na slovenskem področju, trenutno z GG Bled. Cene lesnih sortimentov usklajujemo s trgom prodaje in povpraševanja.

V letu 2012 smo zaposlili dva diplomirana inženirja gozdarstva, ki kvalitetno in uspešno opravljata naloge merjenje, sortiranja in specificiranja gozdnih sortimentov, kot jima to narekuje stroka in pošten odnos do lastnikov gozdov.

Za vse dodatne informacije v zvezi z odkupom, izmerami, cenami in prodajo lesa se lahko obrnete na odkupovalca Emila, Tadeja ali Alojza.